Marihuana

marihuana, mota, chubi, cigarro de mota, cigarro de marihuana

Un cigarro de marihuana, cigarro de mota, mota, chubi